Vedeli ste, že za 2 roky dokážeme vyprodukovať aj
30 miliónov kusov odpadu z obalov na jedlo so sebou?! 😱

My sme sa rozhodli priniesť riešenie, ktoré zabráni týmto

horám odpadu.

Navštívte stránku www.envibox.eu a prečítajte si viac

o našom jedinečnom riešení!

Vytvárame udržateľné riešenia pre vašu dlhodobú prosperitu!

Myslíte si, že "eko veci" sú zbytočne drahé a nepodstatné v čase krízy?
Čo keby sme vám ukázali opak?
Ako vďaka nástrojom a metódam cirkulárnej ekonomiky a konceptu udržateľnosti vybudujete úspešné a dlhodobo prosperujúce zodpovedné podnikanie bez toho, aby ste museli znášať vysoké riziká a cenové výkyvy od vašich dodávateľov.

Máme viac ako 11 rokov skúseností v nákupe

• Počas mojej nákupcovskej kariéry som priniesla niekoľko desiatok miliónov eur úspor a mnoho optimalizácií zmlúv s dodávateľmi
• Aktívne som sa podieľala na projektoch digitalizácie nákupu a zlepšení nákupných procesov
Ocenenie za úspešné budovanie vzťahov s internými zákazníkmi
• Moji obchodní partneri a dodávatelia ma považovali za férového a náročného vyjednávača

Sme experti na obehové hospodárstvo a udržateľnosť

• Držiteľ certifikátu "Cambridge Circular Economy & Sustainability Strategies"
Niekoľko úspešných stratégií, ktoré prispeli k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie a zároveň aj viedli k zníženiu rizík zo zlyhania dodávateľov a zlepšenia efektivity nákladov, napríklad v oblasti odpadového hospodárstva
• Sme členom platformy Circular Slovakia, ktorá združuje podniky a organizácie podporujúce prechod Slovenska na zelenšie a obehové hospodárstvo
Zlepšujeme EKOlogickú aj EKOnomickú výkonnosť podnikov (koncepty udržateľnosti, ESG, cirkulárneho dizajnu, príprava na EMAS, apod.)

Používame zaručene overené postupy z praxe

• Skúsenosti väčších firiem dokazujú, že tieto prístupy im pomáhajú dosahovať vyššiu efektivitu, zaviesť inovácie a tým si budujú svoju konkurencieschopnosť, vytvárajú si dlhodobé spokojné vzťahy so svojimi zákazníkmi a dokážu zvyšovať svoje tržby vďaka získaniu nových zákazníkov
• Vďaka nástrojom a metódam obehového hospodárstva a udržateľnosti, firmy dokážu identifikovať svoje slabé a silné stránky v tejto oblasti a zaviesť potom efektívne a cielené opatrenia
• Príklady z praxe ukázali, že keď firmy zišli zo zaužívaných koľají, z dlhodobého hľadiska ušetria aj niekoľko desiatok percent na nákladoch a vyhýbajú sa významným výkyvom v cenách výrobných vstupov

Referencie

Povedali o nás
Mariann K. – projekt implementácie SAP / Ariba

Mariann K. – projekt implementácie SAP / Ariba

Teamleader v rámci projektu implementácie systému SAP Ariba pre skupinu MOL (projekt „e-Procurement“)

"With a system and process approach, Iveta was valuable member of our team. With her precise attitude, she was able to move the process forward in all difficult situations. She is characterized by thoughtful and precise preparatory work.
She is enthusiastic and motivated and acts as a real team player."

Katka F. - riešenie environmentálnych projektov

Katka F. - riešenie environmentálnych projektov

interný zákazník, špecialista oddelenia Ochrana životného prostredia v spoločnosti SLOVNAFT, a.s.

"V oblasti odborných služieb je osobný vklad jednotlivých expertov kľúčový, a vo veľkej miere od nich závisí celkový úspech projektu.
Z dlhoročnej spolupráce môžem povedať, že Iveta je partner, na ktorého sme sa mohli spoľahnúť. Spoľahlivo viedla projekty od jeho začiatku až po úspešný koniec. Vždy motivovaná a aktívna v posúvaní projektu k čiastkovým cieľom. Požiadavky jednotlivých strán komunikovala zrozumiteľne a včas, a nachádzala spoločné riešenia výhodné pre všetky strany, aj vďaka novému pohľadu. Pracovala s vysokou mierou organizovanosti, definovala potreby projektu a navrhla potrebné kroky na dosiahnutie cieľov. Aj počas náročnejších období bola pre projekty pevnou oporou a oceňovali sme jej profesionálny prístup. V oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva má široký prehľad vrátane medzinárodných skúseností. Na naše požiadavky ako interného zákazníka reagovala vždy rýchlo a flexibilne. Vyniká organizačnými schopnosťami a prirodzenou schopnosťou viesť a motivovať pracovný tím."

Spojte sa s nami!

Základom úspešnej spolupráce je komunikácia.